Popa Tatu 20, Bucharest

60.00 lei

Favorizînd o lectură hermeneutică şi estetică, vizibil complementară şi, uneori, polemică în raport cu studiul de istorie literară semnat de George Ardeleanu (N. Steinhardt şi paradoxurile libertăţii…, Editura Humanitas, 2009), lucrarea lui Adrian Mureşan, Vîrstele subversiunii. N. Steinhardt şi deconstrucţia utopiilor – în curs de apariţie la Editura OMG din Cluj-Napoca –, îşi propune o monografiere aplicată a operei lui N. Steinhardt, pornind de la evidenţierea corespondenţelor subtile care s-au format între Jurnalul fericirii şi restul operei acestui important eseist român. Pe autor îl interesează cum citeşte Steinhardt, care sînt modelele sale livreşti, etice şi estetice, specificitatea tipului de rezistenţă pe care îl reprezintă scriitorul în raport cu modelele dominante ale epocii (culturale şi politice). Investigaţia pendulează între cele două vîrste ale gîndirii lui Steinhardt, de la parodiile din 1934 şi pînă la eseurile anticomuniste de la finalul deceniului al nouălea, reluînd, cu profit, cîteva dintre dezbaterile recente ale criticii literare. 

Adrian Mureşan s-a născut pe 24 septembrie 1982, la Cluj-Napoca. Este eseist, critic literar şi profesor de literatură română. A urmat cursurile Facultăţii de Litere, secţia Română-Franceză, şi programul masteral „Literatura română: modernitate şi context european”, din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai. Doctor în filologie al Universităţii din Bucureşti, cu calificativul „excelent” (summa cum laude), sub coordonarea profesorului Mihai Zamfir. Publică cronici, eseuri, recenzii în reviste culturale sau de specialitate: Dilema veche, Observator cultural, Viaţa Românească, Steaua, Transilvania etc., şi proză pe platforma lapunkt.ro.
Ultimele apariţii (în volume colective): Prezentul comunismului: memorie culturală şi abordări istoriografice, Editura Ratio et Revelatio, Oradea, 2016; Studii de literatură română recentă: Teme şi motive literare în proza scurtă, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2016; Memorialistica românească: între documentul istoric şi obiectul estetic, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2017. Ediţii îngrijite: N. Steinhardt, Opere 16. Călătoria unui fiu risipitor. Eseu romanţat asupra neizbânzii, Polirom – Mănăstirea Rohia, Iaşi, 2013.

In stock