Popa Tatu 20, Bucharest

30.00 lei

Diet Sayler, născut în 1939 la Timişoara şi stabilit din 1973 la Nürnberg, este unul dintre protagoniştii importanţi ai neoavangardei artistice româneşti a anilor 1960–1970, perioadă în care şia cristalizat un limbaj vizual profund înrădăcinat în interesul său pentru matematică, arhitectură, mişcare, serialitate şi muzică. Sensibil la principiile constructivismului şi la teritoriul sintetic al abstracţio nismului geometric, Diet Sayler a urmărit dezvoltarea unei estetici a „exactului”, tradusă printrun sistem operaţional bazat pe dialectica contrastelor şi pe introducerea unei noi constante: hazardul. Seriile sale timpurii de lucrări includ Monotipii (1963–1967), Construcţii aritmice I–XII (1968–1969), Construcţii seriale (1971–1972). Camerele cinetice de la Clubul Tehnic din Piteşti (1971–1972) sînt ipostaze ale preocupării sale pentru dinamica structurilor, integrate ulterior mediului urban sau natural. Instalaţiile spaţiale Cinci bare de lemn (1976–1988) sau seria Norigramelor (1997–1998) reflectă căutările artistului de sculpturalizare a aerului, de permutare a elementelor în raport cu ambientul, surprinzînd privitorul cu prezenţa lor în locuri neaşteptate şi cu semnificaţii poetice nebănuite. Diet Sayler a desfăşurat deopotrivă o importantă activitate acade mică şi teoretică, în perioada 1992–2005 fiind profesor la Academia de Arte Frumoase din Nürnberg.

Seria Parkour de la Institutul Prezentului introduce teme, concepte şi momente decisive pentru activitatea unor personalităţi marcante din domeniul artelor vizuale şi performative în România, determinînd realizarea unui corpus de lucrări excepţional. Seria se opreşte asupra unui număr restrîns de proiecte şi experienţe artistice, utilizînd interviul ca instrument de consemnare nemediată. Formatul de interviu familiarizează cititorul cu situaţiile specifice, spaţiale şi materiale, ale practicii artiştilor în cauză, cu credinţele personale şi cu procesul continuu de conceptualizare a activităţii lor. Parkour revizuieşte astfel aspecte semnificative ale istoriei culturale recente, readucînd în primplan rolul memoriei în surprinderea trăsăturii unui anumit timp artistic, a unei opere de artă, a unei turnuri ideatice. Seria Parkour este editată de Alina Șerban și Ștefania Ferchedău.

40 pagini, 15,5 x 23 cm, Română/Engleză

Publicat de Institutul Prezentului

In stock