Popa Soare 40

TOTEBAG

25.00 lei

Dumnezeu și Statul este unul dintre cele mai importante texte ale literaturii anarhiste clasice și rămâne o lucrare revelatoare atât în ceea ce privește evoluția ideilor și practicilor anarhiste, cât și pentru înțelegerea rolului determinant pe care l-a avut în această privință revoluționarul rus Mihail Bakunin. Versiunea inițială a textului a apărut în 1882, la șase ani de la moartea autorului, și a fost îngrijită de Carlo Cafiero și Elisée Reclus. Abia în 1908 a apărut o versiune completă (și corectă) a lucrării în volumul de Opere îngrijit de James Guillaume, unul dintre apropiații lui Mihail Bakunin și cel care a primit în grijă documentele rămase de la revoluționarul rus.

Notă asupra ediției

Prima traducere în limba română a fost tipărită în 1885 (versiune azi pierdută), iar a doua ediție românească a apărut în 1918, tălmăcirea aparținându-i lui Panait Mușoiu. Aceasta este, de altfel, și varianta reeditată în volumul de față.  Celelalte două ediții au apărut după 2000, una în 2001, iar cealaltă în 2008, ambele la Timișoara, însă traducerile sunt doar simple redări ale textului, fără alte note sau informații. Ediția alcătuită de anarhistul Mușoiu în 1918 este unică, nu numai prin comparație cu traducerile existente în limba română, ci și față de celelalte versiuni ale textului considerate de referință. Ambiția lui Mușoiu era aceea de a alcătui o ediție cât mai cuprinzătoare, menită să devină nici mai mult, nici mai puțin decât un etalon pentru toate versiunile ulterioare. Ediția românească din 1918 a ajuns astfel să aibă un număr aproape dublu de pagini, dar și o structură aparte. Mușoiu nu a făcut doar o nouă traducere, ci aproape o nouă lucrare, prin introducerea unor paragrafe extinse din Considerații filozofice despre fantoma divină, despre lumea reală și despre om, o altă lucrare a lui Bakunin.

376 pages, Softcover, Editura Pagini Libere

In stock