Popa Tatu 20, Bucharest

30.00 lei

Născut în 1937 la Cluj, Lucian Meţianu face parte din neoavangarda muzicală românească de la finalul anilor 1960. Preocupat de transpunerea matematică a sunetului, Meţianu dezvoltă o gîndire componistică bazată pe importanţa centrului referenţial, readucînd în discuţie, alături de alţi colegi de generaţie (Octavian Nemescu, Corneliu Cezar), spectrul armonicelor naturale, universalul şi oscilaţia ca element fundamental al lumii. Urmăreşte să aplice la nivelul structurii muzicale raporturile numerice, îndeosebi şirul lui Fibonacci şi ecuaţia lui Lorentz cu privire la studiul haosului şi al imprevizibilului. Introducînd ideea transformării ca principiu de compoziţie, gîndeşte o muzică minimalistă, în sensul maximei economii, nonrepetitivă şi transformaţională, care stă la baza lucrărilor sale, între care Ergodica (1967), Conexe(1967–1968), Cvartetul de coarde nr. 2 (1968), Pythagoreis (1971), Evolutio (1973). Pasionat de electronică, se specializează în cadrul Studioului de Muzică Electronică de la Köln, la Hochschule für Musik, unde finalizează lucrarea sa de pionierat, Pythagoreis. Stabilit la Lausanne din 1984, înfiinţează un laborator de acustică şi muzică electronică în cadrul Conservatorului, unde predă între 1990 şi 1998.

Seria Parkour de la Institutul Prezentului introduce teme, concepte şi momente decisive pentru activitatea unor personalităţi marcante din domeniul artelor vizuale şi performative în România, determinînd realizarea unui corpus de lucrări excepţional. Seria se opreşte asupra unui număr restrîns de proiecte şi experienţe artistice, utilizînd interviul ca instrument de consemnare nemediată. Formatul de interviu familiarizează cititorul cu situaţiile specifice, spaţiale şi materiale, ale practicii artiştilor în cauză, cu credinţele personale şi cu procesul continuu de conceptualizare a activităţii lor. Parkour revizuieşte astfel aspecte semnificative ale istoriei culturale recente, readucînd în primplan rolul memoriei în surprinderea trăsăturii unui anumit timp artistic, a unei opere de artă, a unei turnuri ideatice. Seria Parkour este editată de Alina Șerban și Ștefania Ferchedău.

40 pagini, 15,5 x 23 cm, Română/Engleză

Publicat de Institutul Prezentului

In stock