Popa Soare 40

TOTEBAG

105.00 lei

Început în anul 2011, la câțiva ani după admiterea României în Uniunea Europeană, proiectul PRUT reprezintă o arhivă de imagini foto-documentare care în prezent cuprinde aproximativ 1500 de negative. Procesul de cartografiere a teritoriului din bazinul râului Prut, devenit frontiera naturală a noii construcții politice europene în extremitatea sa estică, a însemnat pentru Matei Bejenaru asumarea unui angajament artistic cu o lume rurală cvasi-invizibilă, una dintre cele mai sărace ale României și ale Europei.

Structurând, în formatul unei publicații de fotografie, materialului vizual acumulat în urma cercetării (județele Iași, Botoșani și Vaslui), volumul de față reușește să redea, de o manieră subiectivă, fenomene și manifestări de viață și cultură materială caracteristice comunităților din zona Prutului, surprinzând felul în care acestea au înțeles să-și negocieze poziția sub impulsul noilor mecanisme economice și sociale ale ordinii neoliberale.

Materialul fotografic este organizat în cinci capitole distincte — Teritoriu, Locuire, Economie, Oameni, Cotidian — și este însoțit de patru contribuții aparținînd istoricilor de artă și curatorilor Katarzyna Ruchel-Stockmans, Anca Verona Mihuleț, Alina Șerban și antropologului Puiu Lățea, precum și de un interviu cu artistul Matei Bejenaru realizat de teoreticianului Sezgin Boynik.

PRUT își propune astfel să redea istoriile recente ale ruralului românesc în această parte a țării și să reflecteze pe marginea cadrelor de manifestare, gândire și de viață materială existente aici, contestând un tip de citire rudimentară a teritoriului rural din perspectiva unor teme precum sărăcia, migrația sau arhaismul, dar și a senzaționalului de tip jurnalistic care impune adresea o privire inadecvată față de realitățile zonei.

Interesul lui Matei Bejenaru pentru poetica vizuală și materialitatea mediului fotografic conferă imaginilor statutul de tablou, iar modul specific de încadrare și compunere ghidează în mod esențial construcția mesajului fotografic. PRUT joacă rolul unui jurnal de teren unde artistul notează sistematic an de an schimbările existente în teritoriu, interacționează cu oamenii și captează pe un suport analog modernizarea în sincope și modul în care o clasă socială, statornică în ceea ce privește atașamentul său față de loc, este uitată de societatea românească.

216 pagini (64 text, 152 imagini), Română / Engleză

In stock