Popa Soare 40

TOTEBAG

25.00 lei

„Trăim azi un fenomen amplu de trans-naționalism, în care fiecare cultură își are propria ei diasporă, ceea ce duce la o problematizare și redefinire a ideilor de stat, națiune, identitate, teritorialitate. Cum se integrează artiștii români plecați în străinătate?

În afara câtorva vedete internaționale, sunt artiștii români emigrați în alte spații culturale acceptați cu adevărat de acele culturi? Există o evoluție a integrării lor de-a lungul ultimelor 2-3 decenii? Ce tip de relație (continuă, intermitentă, oscilantă, refuzantă etc.) mai păstrează ei cu cultura română?

La aceste întrebări și la altele încearcă să răspundă provizoriu dosarul și celelalte rubrici ale acestui număr 46-47 al revistei ARTA.” — Magda Cârneci, redactor-șef

In stock